Auktoriserade redovisningskonsulter

Våra tjänster

För många företag kan det vara både säkrare och lönsammare att lägga ut sin ekonomiska administration på en redovisningskonsult för att på så sätt kunna koncentrera sig på den del av rörelsen som ger intäkter, nämligen affärerna.

Våra tjänster omfattar bland annat:

Redovisning

- Löpande bokföring

- Bokslut

- Årsredovisning

Skatt

- Inkomstdeklaration

- Redovisning av moms och arbetsgivaravgifter

Löner

- Löneberedning

- Kontrolluppgifter

- Löneutbetalningar

- Skatteinbetalningar

Kunder

- Fakturering

- Kundreskontra

- Betalningsbevakning

Leverantörer

- Leverantörsreskontra 

- Utbetalningar

Full ekonomiservice | Auktoriserade redovisningskonsulter

Vi på Lestra vill göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Du ska inte behöva lägga ner tid på att lära oss din bransch. Vår långa erfarenhet och vår breda kundbas har gett oss nödvändiga kunskaper om många branscher. 

 

Vi följer dig som kund och uppdaterar oss om förändringar i olika branscher. Det kan vara allt från EU-lagar och skatteregler till branschspecifika lagändringar. Kunskapsföretaget Lestra anser att branschkunskap är absolut nödvändig för att vi ska kunna vara trovärdiga rådgivare.

Branscher 

Några av de större branscher vi tillhandahåller tjänster inom:

 • Tillverkning  
 • Detaljhandel
 • Media
 • IT
 • Kultursektorn
 • Konstruktion
 • Fastigheter
 • Hälsa
 • Underhållning
 • Bilhandeln

 

 • Transport & logistik
 • Konsulttjänster
 • Finansiella företag
 • Ideella föreningar/stiftelser
 • Turism

Vi tror att förtroende och tillit byggs upp med tiden. Därför är vi på Lestra måna om att bygga långsiktiga relationer till våra kunder. För att skapa god överblick av företaget och dess föränderliga behov, följer vi våra kunders utveckling med personligt engagemang och god expertis.
Vi arbetar med det moderna och uppskattade ekonomiprogram Hogia. Programmet är flexibelt vilket gör att vi kan anpassa oss efter just ditt företags specifika behov och situation. Vi erbjuder även våra kunder webbaserad redovisning via terminalserver. För den som vill sköta delar av sin bokföring själv är vår distanstjänst ett bra alternativ.


För många företag kan det vara både säkrare och lönsammare att lägga ut sin ekonomiska administration på en redovisningskonsult för att på så sätt kunna koncentrera sig på den del av rörelsen som ger intäkter, nämligen affärerna. Därför erbjuder vi stora möjligheter till avlastning.


Idag vill allt fler mindre företag satsa på sin kärnverksamhet och ha en flexibel administration. När du köper de ekonomitjänster du behöver hos oss får du tillgång till specialistkompetens som annars kan vara svår att få tillgång till för mindre företag. Du får mer tid över, slipper investeringar och du behöver inte anställa någon med alla de merkostnader detta innebär. Du köper bara den tid du behöver av oss. Väljer du att lämna över hela din administration till oss får du en komplett månadsrapport och tryggheten att alltid kunna rådfråga en expert.
Möjligheterna är många och vi är flexibla. Vi jobbar efter dina önskemål och kan även vara till hjälp vid skattefrågor och deklarationer.

Allt efter dina behov kan vi sätta samman ett erbjudande skräddarsytt för dig. Självfallet går det även att köpa enskilda tjänster av oss!


Vi arbetar i flertal olika ekonomiprogram som FortNox, Hogia Ekonomi, Soft One samt Björn Lundén. Vi har även erfarenhet av olika försystem som integreras till de olika ekonomi programmen.

Rådgivning

Ingen fråga är för stor eller för liten

Vi fungerar även som rådgivare gentemot våra klienter som löpande kan ringa och ställa frågor om allt som rör bolagets ekonomi.

ARK

En Auktoriserad Redovisningskonsult, ARK, har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv på kundens företagande. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Redovisningskonsulten gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.

Reko

Reko är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och en erkänd standard i branschen och näringslivet. Standarden har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR. Standarden riktar sig till Auktoriserade Redovisningskonsulter och innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.